חיפוש
  • esa.nadlan

מונחי נדל"ן בסיסיים שכדאי להכיר

עודכן ב: 7 אוק 2018


רוכשים או מוכרים דירה ? שיהיה לכם במזל טוב ובשעה טובה.

אספנו עבורכם מספר מושגים ומונחים שכדאי מאד להכיר, ולהבין.


אנו ממליצים לכם גם לקרוא את המאמר בנושא מס הרכישה
מס שבח מס המוטל על המוכר ומתייחס להפרש בין עלות הקנייה לבין מחיר מכירה של הנכס בניכוי הוצאות שונות כמו היטל השבחה פיתוח אגרות למיניהן וכדומה. חוק מס שבח כולל פטורים בהתאם לאופי העסקה.


היטל השבחהחיוב הנדרש מבעל נכס מקרקעין ע,י הוועדה לתכנון ובנייה (עירייה) בעקבות אישור תכנית המביאה לעליית הנכס והשבחתו כגון הרחבת זכויות בנייה, שינוי ייעוד קרקע, הקלה או שימוש חורג בנכס וכדומה. שיעור ההיטל הוא 50% מהעלייה בשווי הנכס.


היטל ההשבחה מוטל על המוכר ומועד התשלום יהיה עם מכירת הדירה אלא אם מדובר בהיתר לשימוש חורג.

הערת אזהרההערה הנרשמת בספרי המקרקעין (טאבו) לפיו בנכס מסויים בוצעה עסקה או התחייבות לביצוע עסקה ואין לבצע עסקאות נוספות בנכס.


הערת אזהרה מונעת מכירת הנכס או התחייבות למכירתו ליותר מקונה אחד.

משכנתא –הלוואה הניתנת לצורך רכישת דירה, כאשר הדירה משמשת כבטוחה. ההלוואה ניתנת ע"י בנקים למשכנתאות למשך תקופה ארוכה ובמסלולי ריבית והצמדה שונים. נכס ממושכן נרשם בלשכת רישום המקרקעין ויש עליו הערת אזהרה לטובת נותן המשכנתא.


גוש שטח קרקע הרשום בלשכת רישום המקרקעין וכולל בתוכו חלקות ותת חלקות.


חלקהיחידת קרקע המוגדרת בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) והיא חלק מגוש מקרקעין שהיא בבעלות יחיד או תאגיד.


טאבו לשכת רישום מקרקעין ובו רישומי המקרקעין, רישום בעלויות וזכויות על נכסי מקרקעין, רישום הערות אזהרה, תשריטים וכדומה. המידע נגיש לציבור ע"י הפקת נסח טאבו.


נסח טאבוהוא המסמך בו ניתן למצוא את המידע החיוני אודות הנכס, פרטים כגון: הגדרת הנכס (דירה, חנות וכדומה), שטח, קומה, זהות הבעלים וכן הערת אזהרה, משכנתא, זכויות שכנים וכדומה.

נסח הטאבו מופק ע"י לשכת הרישום במקרקעין וכיום ניתן להפיקו גם באמצעות האינטרנט.

טיפ חשוב: בתהליך רכישת דירה רצוי להפיק את הנסח פעמיים, בתחילת הליך הרכישה ובשלב חתימת חוזה המכר.


חוק המתווכיםחוק שנועד להסדיר את עיסוק בתחום תיווך מקרקעין. פיקוח ורישוי של העוסקים בתחום ופיקוח על נורמות ואתיקה מקצועית.


אישור גמר בנייהאישור הניתן ע"י העירייה עם סיום הבנייה והגשת כל הניירת והאישורים שהיו תנאי לבנייה.


טופס 4 טופס המופק ע"י מהנדס העיר עם סיום הבנייה, מאשר כי המבנה עבר ביקורת והוא ראוי לאיכלוס, לאחר קבלת הטופס ניתן לחבר את המבנה לרשת החשמלף, המים וכדומה.


מושעא (בעלות משותפת) מקרקעין שלא בוצעה בו חלוקת זכויות בעלות (פארצלאציה), כאשר בפנקס רישום מקרקעין קיים רישום משותף בנכס ולכל אחד אחוז מסוים מהנכס הכולל ולא בעלות על חלקה מוסדרת.


זכויות בנייהזכויות שניתנו בתב"ע למגרש או חלקה וכוללות בתוכן את היקף זכויות הבנייה מאחוזים מהשטח הכולל מיקום מדויק של הבנייה הגדרת הייעוד והשימוש בנכס.

זכויות בנייה בקרקע או מבנה מסוים הן בעלי ערך רב גם אם לא מומשו.

פנקס בתים משותפים מצוי במשרדי לשכת רישום מקרקעין ומציב את חלוקת הבעלות בבנין משותף, לכל דירה נסח טאבו משלה.


מדד תשומות הבנייה מדד המשקף את המחירים בענף הבנייה ובו כלולים שירותים וחומרים הנרכשים ע"י היזמים.


  • Facebook

כל הזכויות שמורות ל-E.S.A. נדל"ן

Esa.nadlan תל-אביב