חיפוש
  • esa.nadlan

מה גובה מס הרכישה שתשלמו בעת רכישת דירה?

עודכן ב: 7 אוק 2018
כל עסקת מקרקעין בישראל מחוייבת במס רכישה. את מס הרכישה משלם הקונה.

רגע לפני שאתם רוכשים דירה, כדאי שתדעו מספר פרטים על מס הרכישה.


גובה המס הדרגתי בהתאם לסוג הרכישה ( דירת יחיד, נכס מניב, קרקע חקלאית וכדומה) והיקפה הכספי.

מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.18 ועד 15.1.19:


בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק, החל מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן: 


1. על חלק השווי שעד 1,664,520 ש"ח – לא ישולם מס;

2. על חלק השווי העולה על 1,664,520  ש"ח ועד 1,974,335 ש"ח – 3.5%;

3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 ש"ח  ועד 5,093,535 ש"ח – 5%;

4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 ש"ח  ועד 16,978,450 ש"ח – 8%;

5. על חלק השווי העולה על 16,978,450 ש"ח – 10%; 


להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה): 


בהתאם להוראות סעיף 9 (ג1יה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:


1. על חלק השווי שעד 5,095,570 ש"ח – 8%.

2. על חלק השווי העולה על 5,095,570 ש"ח– 10%.
  • Facebook

כל הזכויות שמורות ל-E.S.A. נדל"ן

Esa.nadlan תל-אביב